Masjid Nurul Fikri – Ibadah, Syi’ar Dakwah dan Pemberdayaan Umat

Follow Us:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

MASJID NURUL FIKRI

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”

(QS. At Taubah [9]: 18)

Masjid Nurul Fikri

Ibadah, Syi’ar Dakwah dan Pemberdayaan Umat

Tentang Masjid Nurul Fikri

Masjid pada zaman Rasulullah dijadikan sebagai pusat peradaban Islam, Rasul mendirikan masjid sebagai langkah pertama ketika hijrah. Masjid tidak hanya untuk sholat saja, tetapi fungsinya lebih dari itu. Masjid Nurul Fikri mencoba menjadi masjid yang memenuhi segala macam aspek, baik untuk ibadah, pendidikan, ekonomi, dan pengembangan dakwah islam ke dunia luar.

Artikel

Berita kegiatan dan syiar Islam serta informasi terbaru pada Masjid Nurul Fikri

  • Semua
  • Berita
  • Ibadah
  • Informasi
  • Kajian
Selengkapnya

End of Content.

Donasi

Mari membangun peradaban masyarakat Islam dengan harta yang Allah titipkan melalui Masjid Nurul Fikri

Informasi Rekening:

Bank Syariah Indonesia
No Rek : 7223722339 a.n Masjid Nurul Fikri

© 2022 Made with ❤ and 🧋by Sie Media Masjid Nurul Fikri

Close